Správce: Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pavlína Rösslerová

 Kontaktní údaje: gdpr@hanackyvenkov.cz