Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Č E R V E N      2 0 1 8 

1. 6.        Odznak všestrannosti olympijských vítězů  - krajské kolo

               Hranice, Atletický stadion SK Hranice – postupující žáci

               Organizace: V. Špačková     Pg. dohled. O. Pytlíková

 

1. 6.        I. – IX. třída   -  s p o r t o v n í   d e n   7.50 – 11.30/12.25 h

               Organizace: V. Špačková, M. Špačková

               Pg. dohled:  pg. pracovníci

 

1. 6.        Školení BOZP  - vedoucí zaměstnanci     8.30 h 

              

4. – 8. 6.    III. – V. třída   -  š k o l a     p ř í r o d ě

                  Filipovice, Penzion Pepovka

                  Organizace: R. Glacnerová, I. Zdráhalová

                  Pg. dohled: J. Burešová, R. Glacnerová, O. Pytlíková,

                                     V. Špačková

 

5. 6.        II. + VI. třída  -   přednáška „Požární preventivní činnost“

               II. třída – 7.50 – 8.35 h       VI. třída  -  8.45 – 9.30 h

               Organizace: I. Zdráhalová

 

9. 6.        B. Muliková  - „Studium pro školní metodiky prevence „250“  

               Olomouc, P-centrum Lafayettova 47/9

 

11. 6.      IX. třída  - exkurze Hvězdárna Prostějov  11.15 – 14.15 h

               Organizace + pg. dohled: J. Kucharčíková

 

12. 6.      I. + II. třída  -  školní výlet  Kroměříž

               Organizace + pg. dohled:  R. Glacnerová, J. Kapecová

 

13. – 15. 6.   IX. třída  - letní sportovní kurz  Baldovec

                      Organizace: Z. Špačková     Pg. dohled: V. Špačková,

                                                                                      V. Leitgeb

 

14. – 15. 6.  VI. + VII. třída  -  školní výlet   Ostružná

                      Organizace + pg. dohled: J. Kucharčíková, B. Muliková

 

19. 6.      I. třída  - návštěva dětí z mateřské školy

               Organizace: R. Glacnerová

 

19. 6.      S ch ů z k a     r o d i č i   budoucích prváčků  -   16.00 h

               Organizace: J. Burešová  

 

20. 6.      R a d a    ž á k ů    -    9.35 h    ve školní družině

               Organizace: V. Špačková 

 

21. 6.      II. + III. třída -  exkurze Prostějov   -  odjezd 8.35 h

               Organizace: J. Burešová, J. Kapecová

 

21. 6.      I. třída  -  besídka pro maminky   16.00 h

               Organizace + pg. dohled: R. Glacnerová

 

25. 6.      III. – VIII. třída  -  „Vzpoura úrazům“ beseda o prevenci

               úrazů a nehod u dětí  7.50- 12.35 h

               Organizace: B. Muliková

 

26. 6.      P e d a g o g i c k á   r a d a  -   13.10 h

 

28. 6.      Š k o l n í   s l a v n o s t  -   9.00 h

               Organizace: J. Burešová

 

29. 6.      Slavnostní předání vysvědčení    7.50 – 8.35 h

              P e d a g o g i c k á    r a d a    -    9.30 h

 

2. 7. – 31. 8.      H l a v n í    p r á z d n i n y

 

 

Aktualizace:  19. 6. 2018