MĚSÍČNÍ PLÁN – ČERVEN 2018

 

 

1. 6.   Děti MŠ jedou na výlet „Za dobrodružstvím na zámek Plumlov“ (prohlídka zámku za

          doprovodu pohádkových bytostí a tvořivá dílna).

          Odjezd autobusu od budovy MŠ v 8:00 hod. S sebou dejte prosím dětem malé batůžky

          s pláštěnkou, pokrývku hlavy a kartičku zdravotní pojišťovny. Plánovaný návrat

          okolo 12:00 hod.

          Dětem hrazeno z Fondu rodičů.

Všechny zaměstnanci MŠ

7. 6.   Proběhne od 16:00 hod. PROVOZNÍ PORADA a PEDAGOGICKÁ RADA.

                                                                                          Všechny pracovnice MŠ

14. 6.  Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

           učitelky II. třídy „Berušek“ Mgr. Zdislavy Grmelové pro zákonné zástupce dětí

           od 15:15 –15:45 hod.

 

           učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Přikrylové pro zákonné zástupce dětí

           od 16:00 –16:30 hod.

15. 6.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            Mějte prosím připravenou přesnou částku.

            Netýká se těch, kteří hradí Úplatu bankovním převodem na účet MŠ.

                                         V. Valkovičová, DiS.

19. 6.   Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ; Půjdou pouze děti, které jdou od září do ZŠ,  

            pro ostatní děti bude připraven program v I. třídě MŠ (Motýlků); odchod v 7:20 hod.

            Dejte, prosím, dětem s sebou malé batůžky, do kterých si dají přezůvky.

                      Z. Grmelová

20. 6.   Konzultační hodiny: Hlaste se prosím předem. Děkujeme.

            vedoucí učitelky MŠ pro zákonné zástupce dětí od 15:30 – 16:00 hod.

 

            učitelky I. třídy „Motýlků“ Bc. Lucie Bílé pro zákonné zástupce dětí

            od 16:00 –16:30 hod.

22. 6.   Proběhne na školní zahradě MŠ od 16:00 hod. za účasti vedení ZŠJF a zástupců obce SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKYŠerpování, Pásmo kroužku angličtiny, Tombola, Občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.