Nabídka kroužků na školní rok  2017/2018

 Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

  11.40 -12.25 12.35 - 13.20 13.30 - 14.15 14.25- 15.10 15.15 - 15.45
PONDĚLÍ   Pěvecký sbor      
    I. - V. třída      
    13.00 - 13.45      
    J. Kapecová      
    Z.Spačková      
    Kroužek rozvoje    Volejbalový 
ÚTERÝ   osobnosti    kroužek 
    J. Kucharčíková   V. Špačková 
    B. Muliková     
    sudý týden     
         
STŘEDA                       Taneční kroužek 
                                  I. - IV. třída 
                                14.25 - 15.55
                                J. Burešová 
           
        Keramika 
ČTVRTEK     I. - IX. třída 
      14.00 - 15.30
      R. Glacnerová
      O. Pytlíková 
           
PÁTEK Kroužek angličtiny    Náboženství    
  II. třída   nepovinný předmět    
  J. Burešová    I. - IX. tř.    
      E. Mošová